För distriktsråden och valberedningarna

I Fonus 41 medlemsdistrikt finns distriktsråd. De består av fem till elva personer, som representerar olika ägarföreningar. Distriktsråden utgör länken mellan Fonus affärsorganisation och medlemmarna. De håller sig informerade om Fonus verksamhet och bidrar till att sprida kunskap och information. Distriktsråden arrangerar tillsammans med sitt lokala Fonuskontor möten, stämmor, informationsträffar, studiebesök etc. Distriktsråden väljs på den lokala distriktsstämman i mitten av april. Alla ägarorganisationer får föreslå kandidater genom valberedningen i sitt distrikt.

Här finns dokument och underlag som distriktsråden behöver i sitt arbete

Arbetsordning distriktsråd och valberedning fastställda i maj 2016.pdf (407 kB)

Verksamhetsplan och budget

Mall verksamhetsplan och budget 2017- Fonus distriktsråd.docx (27,7 kB)

Utläggsredovisning

Utlaggsredovisning.pdf (427,8 kB)

Utlaggsredovisning.xlsx (31,6 kB)

Intyg förlorad arbetsinkomst

intyg_forlorad_arbetsfortjanst.pdf (176,8 kB)

Underlag distriktsrådsmöten

protokoll_distriktsradsmote.doc (36 kB)

kallelse_dagordning_distriktsrådsmöte_exempel.doc (43,5 kB)

För valberedningarna

Distrikt och antal ombud till föreningsstämman 2016.pdf (207,9 kB)

Valberedningens_forslag_2016.doc (52,5 kB)

Valberedningens_brev_till_medlorg_2016.doc (41,5 kB)

Brev_till_valberedningarna_2016.pdf (383 kB)

Fonus distriktsstämmor 11-14 april 2016.pdf (221,2 kB)