Distriktsstämmor

Tid och plats för distriktsstämmor 2016 i Fonus 41 medlemsdistrikt

Fonus distriktsstämmor 11-14 april 2016.pdf (221,2 kB) 

Dagordning vid distriktsstämmorna 2016.pdf (104,5 kB)

Om distriktsstämman

Distriktsstämman är årets lokala avstämning och avstamp i den demokratiska organisationen.
Senast under april månad ska ombud/företrädare för medlemsorganisationerna inom varje distrikt samlas till ordinarie distriktsstämma. Distriktsrådet svarar för genomförandet av stämman och ska till stämman avge skriftlig rapport över sin verksamhet under det gångna året.

På stämman väljs distriktsråd, distriktsrådsordförande och valberedning. 
Stämman väljer också distriktets ombud till föreningsstämman, som hålls i maj och är högsta beslutande organ för Fonus, ekonomisk förening.

Distriktsstämman uttalar sig om verksamhetsberättelsen för föregående år och inkomna motioner, vilka sedan behandlas på föreningssstämman. 

Antal ombud som distriktet får anmäla till föreningsstämman

Distriktens antal ombud till föreningsstämman 2016.pdf (206,6 kB)

Material till distriktsstämman

mall-for-distriktsradens-presentation2016.pptx (755,1 kB)

protokollsmall_distriktsstamma_2016.docx (50,4 kB)

Att genomföra distriktsstämma 2016.pdf (466,4 kB)

distriktsradets_verksamhetsrapport_avseende2015.docx (33,8 kB)

konstituerande_distriktsradet.docx (31,3 kB)

VIKTIGT - Distriktsråd och valberedningar 2016-2017.xlsx (11,6 kB)

Dagordning vid distriktsstämmorna 2016.pdf (104,5 kB)