Hjälp som växer - Fonus skänker träd till Vi-skogen

Under 2016 fortsätter vi stödja Vi-skogens arbete för en hållbar miljö och goda levnadsförhållanden för bondefamiljer i östra Afrika. Det gör vi genom att varje månad skänka ett antal träd som, genom Vi-skogen, planteras i området kring Victoriasjön.

Vi stödjer dessutom Vi-skogen genom att på olika sätt uppmärksamma deras arbete på våra kontor och för våra kunder.

Vilka är Vi-skogen?

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom utbildning och rådgivning med utgångspunkten "hjälp till självhjälp" når Vi-skogen över en miljon människor.

En av de största hoten mot utveckling i Afrika är klimatförändringarna. De opålitliga regnen gör det svårt för bönderna att planera sina odlingar. Torka och jorderosion förstör marken och skördar slår fel. De redan utsatta drabbas hårdast. Genom att odla träd och flera sorters grödor tillsammans, så kallad agroforestry, ökar familjernas produktion och också inkomster. Träden motverkar erosion och binder koldioxid. Genom olika tekniker kan bönder ställa om till ett hållbart jordbruk. (Källa: Vi-skogen)

  • Vi-skogen är en partipolitiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som innehar 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).
  • Vi-skogens verksamhet finansieras till 49 procent genom insamling och till 47 procent genom bidrag från SIDA.
  • 77 procent av insamlade medel går direkt till utvecklingsbistånd.
  • Länder som får bistånd från Vi-skogen är Tanzania, Uganda, Rwanda och Kenya.
  • Vi-skogens vision: En hållbar miljö som erbjuder bondefamiljer goda levnadsförhållanden.

Läs mer om Vi-skogen här>>

Stöd Vi-skogen du också!

Gör mitt bidrag någon nytta?

Se filmen med Ola Skinnarmo som åkte till Kenya för att följa en 20-lapp från gåva till träd.