Den sista färden

Hästdragen svart likvagn. Bild från Fonus Begravningsmuseum

Långt tillbaka i tiden var det en hederssak att kistan bars från hemmet till kyrkan, oavsett avstånd. Under 1800-talets början godtogs transport med häst och vagn, först en vanlig arbetsvagn och senare en specialbyggd likvagn.

Se en begravningsbil, Volvo av 1932 års modell byggd för att efterlikna de tidigare hästdragna vagnarna.