Fonus Begravningsmuseum

På Fonus museum får du uppleva ett urval seder och traditioner som vi människor skapat kring en av livets stora högtider – begravningen.

Begravning förr och nu

I det gamla bondesamhället levde människorna liksom naturen i ett kretslopp. Man föddes, levde, åldrades och dog och döden ingick som en naturlig fortsättning på livet. Människor levde nära varandra och barn såg syskon födas och gamla far- och morföräldrar dö och begravas.

Att begravas var på den tiden ingen privatsak, tvärtom. Vid dödsfall engagerades såväl släkt som vänner och grannar i arrangemangen  som utfördes enligt byns sed och tradition.

Graven grävdes av grannarna 
Graven grävdes av folk från den gård som stod i tur att gräva. Det förekom att byn eller socknen hade en gravkavle som reglerade turordningen mellan gårdarna att gräva gravar för byns avlidna och att hålla med häst och vagn för transport av kistan till graven.

Under tiden fram till begravningen hörde det till god sed att besöka hemmet där den döde 'stod lik'. Det var ett självklart besök som innebar respekt för den gemenskap man haft med den döde.

Svart, sorgens färg 
Sedan gammalt har den svarta färgen använts i klädedräkten för att markera den sorg som fördystrar sinnet. Under sorgeåret bars sorgkläderna i synnerhet vid de olika kyrkohögtiderna. 
Såväl kvinnor som män bar sorgkläder och i folkdräkterna ingick särskilda plagg för de som hade sorg.

Begravningsceremonin ägde som regel alltid rum på en söndag. För 'bättre' folk inne i kyrkan, för allmogen på kyrkogården, vid graven.

Såväl före som efter begravningshögtiden samlades begravningsgästerna i den dödes hem där det serverades av den 'förning', mat som gästerna haft med eller av vad gården hade att bjuda på.

(Text: Åke Palmgren)

Avskedet


Öppen svart kista med en avliden invid en vedstapel. Från Fonus begravningsmuseum

Du finner avskedet intill vedstapeln och mynten i kistan som betalning till färjkarlen för färden över floden Styx. Här finns seder och traditioner som var vanliga i det gamla bondesamhället. 

 

 

 

 

En kista i ett borerligt hem från sekelskiftet. Bild från Fonus Begravningsmuseum

Ett borgerligt hem från början av förra seklet står smyckat vid dödsfall; fönster och speglar är förhängda och klockor är avstannade för att markera att tiden står still.

 

 

 

Den sista färden

Hästdragen svart likvagn. Bild från Fonus Begravningsmuseum

Långt tillbaka i tiden var det en hederssak att kistan bars från hemmet till kyrkan, oavsett avstånd. Under 1800-talets början godtogs transport med häst och vagn, först en vanlig arbetsvagn och senare en specialbyggd likvagn.

Se en begravningsbil, Volvo av 1932 års modell byggd för att efterlikna de tidigare hästdragna vagnarna.

Förvaring av aska

Antik lerurna för förvaring av aska efter en avliden. Bild från Fonus begravningsmuseumAntik urna för förvaring av aska efter en avliden. Bild från Fonus begravningsmuseum

Redan under förhistorisk tid förvarades askan efter kremerade människor i lerkärl eller i urnor. Så har det också varit sedan den första kremationen i Sverige år 1887.

På kyrkogården

Kyrkogård med olika typer av minnesmärken. Bild från Fonus begravningsmuseum
Även på kyrkogården markerades ståndstillhörigheten med ett enkelt träkors eller ett pampigt monument i granit.